DZone

De Zwarte Hand

Opdat deze moedige mensen nooit zouden worden vergeten.


                                 Contact: dezwartehand@telenet.be

                                                                               De leden

Deze lijst is gebaseerd op de boeken 'Onder Duitse Knoet' van Staf Vivijs en 'De Zwarte Hand' van Tjen Mampaey.*
Er waren echter nog andere medewerkers ( contacten ) of leden die niet werden aangehouden.

Bij de '111' leden staat ook Maria Moens (nr. 60) vermeld, niet als lid van De Zwarte Hand maar omdat ze de contactpersoon was tussen De Zwarte Hand en het nationaal verzet. (afhalen sluikbladen)
Bernard Caremans (°15/02/1924)(10A) werd opgepakt. Zijn oudere neef met dezelfde naam, Bernard Caremans (°17/08/1922)(10B) woonde in hetzelfde gebouw. Hij was wel actief bij De Zwarte Hand maar had de aansluitingspapieren nog niet ondertekend en werd ongemoeid gelaten.

Klik hier om de leden te zien * (PDF-bestand)


Klik hier om de andere leden te zien (PDF-bestand)

Grafieken