DZone

De Zwarte Hand

Opdat deze moedige mensen nooit zouden worden vergeten.


                                 Contact: dezwartehand@telenet.be
                                                                               De leden

Deze lijst is gebaseerd op de boeken 'Onder Duitse Knoet' van Staf Vivijs en 'De Zwarte Hand' van Tjen Mampaey.*
Er waren echter nog andere medewerkers ( contacten ) of leden die niet werden aangehouden.

Bij de '111' leden staat ook Maria Moens (nr. 60) vermeld, niet als lid van De Zwarte Hand maar omdat ze de contactpersoon was tussen De Zwarte Hand en het nationaal verzet. (afhalen sluikbladen)
Bernard Caremans °17/8/1922 te Boom ( 10B ),die de aansluitingspapieren had ondertekend en dus op de bewuste lijst(en) stond, werd ongemoeid gelaten, door een persoonsverwisseling met een neef die dezelfde naam draagt.

Klik hier om de leden te zien * (PDF-bestand)


Klik hier om de andere leden te zien (PDF-bestand)

Grafieken